Būsto pritaikymo programa neįgaliems – I dalis – veikėjai

Pagaliau atėjo metas pasidalinti informacija ir patirtimi ir šioje srityje. Taip jau pakrypo, kad gavau jos „per akis“. Ne tik teigiamos, bet ir ne visai. Noriu šiame ir kituose įrašuose šia tema pasidalinti savo sukaupta informacija ir patirtimi – tuo kas svarbu žinoti tiems kurie nori ir/ar naudojasi valstybės pagalba neįgaliems asmenims įrengiant/pritaikant neįgaliojo poreikiams jo būstą. Šiame procese daug niuansų į kuriuos reikia įsigilinti. Mano žiniomis nėra vieningos sistemos – taikomi skirtingi modeliai skirtingose savivaldybėse. Faktas, kad šią programą vykdo savivaldybė. Programa finansuojama savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis. Kauno mieste teisę vykdyti šią programą savivaldybė yra perleidusi Kauno neįgaliojo jaunimo centrui. Būtent su šia organizacija ir „susidūriau“. Susidūriau tiesiogine žodžio prasme, tačiau apie tai vėliau. Kas ir ką daro (turi daryti). Kaune neįgaliam asmeniui kuris turi teisę pasinaudoti šia valstybės lengvata reikia kreiptis ne į savivaldybės socialinės rūpybos skyrių, o į Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovą Algirdą Šimoliūną. Mano subjektyvi nuomonė apie šį valdininką – atsargiai, tai apsukrus klerkas veikiantis ne Jūsų labui. Tai sistemos žmogus kuris jai ir tarnauja. Ir blogiausia, kad niekaip nenori suprasti, kad jo atstovaujama sistema veikia tik vienu tikslu – padėti neįgaliam žmogui prisitaikyti būstą. Kita ne mažiau svarbi persona šiame procese, tai A. Šimoliūno pavaduotojas, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams skyriaus vedėjas Vidas J. Zigmantas. Šis klerkas rengia reikalingus dokumentus, organizuoja darbus, vykdo pritaikymo darbų kontrolę. Tai ypatingai apsukrus klerkas. Puikiai išmanantis sistemą ir mokantis prisidengti įvairiais normatyviniais dokumentais. Mano subjektyvia nuomone – iki tobulumo įvaldęs demagogijos meną. Siekdamas tikslo šis klerkas nesibodi naudotis bet kokiomis priemonėmis – spaudimu, šantažu ir pan. Atvirai meluoja ir apgaudinėja. Būkite labai atidūs bendraudami su šiuo klerku, jis ypatingai lojalus sistemai, o ne šios programos tikslui – neįgaliam asmeniui. Bendraujant su abiem Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro klerkais patariu pokalbius įrašinėti, tai padės procese norint apsisaugoti nuo jų savivalės ir sukčiavimo. Dar vienas asmuo dalyvaujantis šiame procese (turintis atstovauti Jūsų, t.y. neįgaliojo interesus), būsto pritaikymo asmenims su negalia komisijos narys, Kauno m. neįgaliųjų draugijos vadovas Ignas Mačiukas. Darbų organizavimo eigoje paaiškėjo įdomus dalykas – šis asmuo yra oficialus neįgaliojo asmens kuriam pritaikomas būstas interesų sergėtojas. Tai būtent jis turi sekti, kad nebūtų pažeisti asmens kuriam pritaikomas būstas interesai. Jis budriai ir atsakingai turėtų žiūrėti, kad darbai būtų vykdomi pagal numatytą planą ir biudžetą. Jis labai svarbus nes jam mokamas atlyginimas už šį darbą. Atstovus darbui komisijose renka ir skelbia Neįgaliųjų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kiti komisijos nariai – komisijos pirmininkas Vygaudas Molis, komisijos pirmininko pavaduotoja, savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė, savivaldybės statybos skyriaus vyr. specialistė Elvyra Obelevičienė, statybos ekspertas ir buhalterė. Tikėtis, kad komisija veiks Jūsų labui naivu – tai patvirtina mano patirtis ir mano pažįstamų kurie...

Daugiau